Smaller Default Larger

Základní škola

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 se žáci 4. a 5. třídy naší školy zúčastnili besedy se spisovatelkou Klárou Smolíkovou v místní knihovně.

Jako v minulých letech se naše škola opět zapojila do jazykovo-výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje spolek Zaedno na podporu čtení a psaní v cizím jazyce.

22. listopadu jsme se my, deváťáci, zúčastnili zajímavé exkurze v zábavním vědeckém parku VIDA v Brně.

V pátek 22. listopadu jsme hráli florbal v dubňanské Želvě.

Na začátku listopadu si žáci šesté a sedmé třídy jeli zahrát  florbal do pěkné tělocvičny v sousedních Ratíškovicích.