Smaller Default Larger

Základní škola

Školní pozemky mají obrovský potenciál pro vybudování přírodní učebny.
Proto se i naše škola dala tímto směrem. Pestrá školní zahrada je prostor nejen pro relaxaci dětí MŠ a žáků naší školy, ale i prostor pro učení - názorné a zajímavé. Propojujeme tak učební látku s praktickými činnostmi „tam venku“.

Závěr školního roku proběhl klasicky předáním odměn žákům prví až osmé třídy v areálu školy.

V rámci projektu Dne zdraví uspořádala naše škola na závěr školního roku pro děti praktickou výuku první pomoci, kterou nám zprostředkovaly studentky Klvaňova gymnázia a Střední zdravotnické školy v Kyjově.

Ráda bych se s Vámi podělila o krásné úspěchy našich žáků ve výtvarné výchově.