Smaller Default Larger

Základní škola

V první třídě se vůbec nezahálí. Děti už umí přečíst první slova i věty a nastal tedy čas, aby dostaly Slabikář. Ve středu 25. 11. 2020 proběhlo projektové vyučování – Cesta ke Slabikáři.

V době distanční výuky se naše škola zapojila do výtvarné soutěže CO BY SI PŘÁLO SKLO , kterou letos opět vyhlásila pro žáky do 15 let společnost Vetropack Moravia Kyjov.

Sotva se naši prvňáci „rozkoukali“ ve škole, už si vyzkoušeli své první projektové vyučování. V pátek 2. října 2020 jsme si totiž nasadili kuchařské čepice a nachystali ovocný salát.

Celé září nám počasí přálo a my jsme se mohli s výukou přesunout na školní zahradu. Žáci si změnu prostředí vždy náležitě užívají a s velkou chutí se vrhají do práce.

Krásné slunečné počasí přálo žákům ze 6.A a ze 6.B, kteří strávili dva dny 22. - 23. září na adaptačním pobytu na Rekreačním středisku Littner.

Už samotná cesta – 12 km ujít po svých, ne veřejnou hromadnou dopravou – byla pro někoho výzvou, kterou ale všichni zvládli. :-)