Smaller Default Larger

Základní škola

Úterní ráno 8. října bylo jedno z nejchladnějších rán minulého týdne. A právě v tento den naši školu navštívila společnost Seiferos, která se zabývá ochranou a výcvikem dravců a sov.

Už tradičně se na podzim účastníme běžeckých závodů v Hroznové Lhotě. 

Už se stalo tradicí, že deváťáci během celého školního roku spolupracují s prvňáčky, aby jim usnadnili jejich pobyt ve škole. Cílem je, aby pro ně škola nebyla strašákem, ale místem, kam budou chodit rádi.

Stalo se již tradicí, že žáci nově vzniklých 6. tříd na začátku školního roku absolvují adaptační pobyt, jehož cílem je vzájemně se lépe poznat a navázat nová přátelství.

Školní pozemky mají obrovský potenciál pro vybudování přírodní učebny.
Proto se i naše škola dala tímto směrem. Pestrá školní zahrada je prostor nejen pro relaxaci dětí MŠ a žáků naší školy, ale i prostor pro učení - názorné a zajímavé. Propojujeme tak učební látku s praktickými činnostmi „tam venku“.