Historie školy

Historie školy v Miloticích sahá až do 17. století, kdy se o ní objevuje první písemná zmínka. Už v té době ji navštěvovali kromě milotických dětí také žáci z Vlkoše, Skoronic, Vacenovic a Mistřína. Tenkrát však budova školy stála u zámecké zahrady, tedy na opačném konci vesnice,  než  je  situována  dnes.


V průběhu  staletí  se  pak měnil nejen způsob výuky a vybavení budovy, ale i škola samotná se stěhovala. Na místě, kde stojí dnes, se začala stavět začátkem ledna 1959 a slavnostně otevřena byla 7. února 1960. Měla tenkrát 13 učeben, speciální dílnu, 5 kabinetů, sborovnu, ředitelnu i provozní místnosti. Později pak byla rozšířena o tělocvičnu, jídelnu s kuchyní, skleník, cvičnou kuchyňku a školní družinu.

Největšími změnami však naše škola prochází v posledních letech. Přestavba a modernizace budovy i jejího vybavení si už vyžádaly nemalé finanční náklady, které bylo možno zajistit  především díky vstřícnosti a výborné spolupráci s obcí.

K výrazným úpravám docházelo také v okolí školy. V rámci celkového plánu oživení ploch a výsadby stromů byl vypracován odborný projekt, jenž byl realizován ve školním roce 2002/2003. Jeho součástí bylo pokácení topolů, které ve školní zahradě rostly už padesát let. Kácely se staré stromy a keře, které byly nahrazeny nově vysázenými dřevinami, budovalo se školní hřiště, zveleboval se školní pozemek s políčkem, který se především v průběhu posledních několika let změnil k nepoznání. 

V lednu 2004 byla navíc zprovozněna školní ubytovna, která nabízí možnost bydlení ve třech pokojích s kuchyňkou a sociálním zařízením.

Od roku 2003 se stala součástí milotické základní školy také škola mateřská. Školku v Miloticích navštěvovaly děti od listopadu 1977, kdy byla slavnostně otevřena její nová budova. 

Během posledních let došlo kromě oprav a modernizace budovy a jejího okolí také k výstavbě obecních bytů, které se staly součástí objektu. V září 2007 bylo dáno do užívání 9 bytů obce Milotice postavených nad stravovacím zařízením.

1.6. 2007 bylo slavnostně otevřeno nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem. 

Od roku 2007 prošla škola a její okolí řadou změn. Hlavní budovu ozdobila nová fasáda. Areál za budovou školy neuvěřitelně prohlédl. Kromě dětského a víceúčelového hřiště zde vznikla na místě původní školní zahrady zahrada nová, která je využívána nejen pro výuku, ale také jako odpočinková zóna pro MŠ.

Velmi výraznou změnou bylo přestěhování celé mateřské školy do budovy základní školy. Nad školní jídelnou vznikly po spoustě náročných stavebních úprav tři útulné třídy pro naše nejmladší.  S tím souvisely také rozsáhlé přesuny tříd, kabinetů, školní družiny, knihovny a cvičné kuchyně.