Celoroční hra školní družiny


Ferda a jeho hmyzí kamarádi - celoroční hra pro 1. oddělení


Společně s Ferdou Mravencem budeme zažívat dobrodružství a objevovat jeho svět. Poznáme jeho kamarády, broučky, motýly a jinou hmyzí havěť.  Žáci se dozví, jak to chodí v mraveništi, poznají životní cykly berušky nebo včely. Naučí se rozeznávat jednotlivé druhy hmyzu, čím jsou užiteční a jaká je jejich role v přírodě. Pokud to půjde, budeme je pozorovat v přírodě a na naší školní zahradě.

 

Vychovatelka: Lenka Prčíková

Česká republika - celoroční hra 2. oddělení


Budeme cestovat po České republice a poznávat jednotlivé kraje a okresy za pomoci stírací mapy. Čeká nás 14 krajů. Představíme si nejenom krajská města a jejich historii, zajímavosti a zvláštnosti, ale take přírodu či sportovní činnosti celých regionů. Republikou budou žáci provedeni zábavnou interaktivní formou za pomoci her a kvízů. 


                                                                                                          Vychovatelka: Petra Šeďová