Školní družina

1. oddělení (žáci 1. a 2. tř.)

Lenka Prčíková - vedoucí vychovatelka 

1. oddělení školní družiny se naplňuje maximálně do počtu 25 žáků.   


2. oddělení (žáci 2., 3. a 4. tř.)

Petra Šeďová - vychovatelka      

2. oddělení školní družiny se naplňuje maximálně do počtu 15 žáků.


Provoz družiny:

Školní vyučování vyvolává svými nároky u žáků únavu psychickou i fyzickou, a proto je pro důležitý odpočinek a relaxace. Veškerá činnost školní družiny je tedy podřízena tomuto požadavku a je volena tak, aby zde žák načerpal nové síly. Zároveň je také podmíněna individuálními schopnostmi žáků.


Chceme, aby byl prostor školní družiny pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet vhodné klima.

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2023 - 2024


Roční plán práce školní družiny je rozčleněn do čtyř základních bloků – JARO, LÉTO, PODZIM ZIMA.

Věnuje se také přípravě na vyučování. nabízí okruh činností, které lze v průběhu roku upravit a přizpůsobit tak, aby pokryly potřeby a zájmy žáků. Ti se mohou také na stavbě programu spolupodílet. 

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti (společensko-vědní, pracovně-technické, výtvarné, hudební, literárně dramatické, sportovní, přírodovědné), odpočinku a relaxace žáků. 

Celou výchovně vzdělávací činností se prolíná také vedení k sebe obslužnosti, k udržování vnitřního řádu ŠD, k vzájemnému respektu a spolupráci.

Při všech činnostech a akcích se dbá na dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví.