Cizí strávníci

Školní jídelna připravuje hlavní jídlo /oběd/ pro cizí strávníky. Dále připravuje stravu dle dohody a smlouvy pro různé akce. Smlouva se uzavírá pouze s organizacemi, s jednotlivci NE. Škola je plátcem DPH.


Úřední hodiny vedoucí školního stravování pro cizí strávníky jsou od 8.00 do 13.00.

 

Členění strávníků:

jednotlivě platící hotově/převodem                                     

hromadně platící fakturou/hotově

 

Cena stravného

cizí strávníci /oběd/ 85,- Kč

ostatní kategorie - dle smlouvy o stravování

Výdej stravy


Výdej obědů ve školní jídelně začíná od 9.30 do 11.30 výdejem do jídlonosičů. Po této době školní kuchyně již nezodpovídá za ponechané jídlonosiče v prostoru pro ně vyhrazeném. Jídlonosiče musí být vždy čisté a označené jménem. Strava v jídlonosiči je určena k okamžité spotřebě (nesmí se skladovat). Rozvoz stravy ke strávníkovi se provádí od 10.00 firemním autem. 


Výdej obědů strávníkům stravujícím se v jídelně začíná od 11.00 do 12.00. Jídelní stoly pro cizí strávníky jsou označeny vizitkou a jsou určeny pouze těmto strávníkům. U stolů pro žáky a pracovníky školy nesmí konzumovat stravu cizí strávník. Všichni tito strávníci jsou povinni dodržovat hygienické předpisy, označení, oznámení, upozornění a stravovací řád školní jídelny.

Přihlašování a odhlašování stravy


Strávníci přihlašují a odhlašují veškeré změny ohledně stravování 24 hodin předem do 13.00.
Je nutné provádět odhlášku stravy, jinak zpětné odhlášení nelze nárokovat.

Platba stravného a přeplatky


Výběr stravného na nový měsíc probíhá v posledním týdnu stávajícího měsíce. Platba je vybírána v hotovosti i převodem na účet školy: 163181205/0300. Při výběru stravného se každý měsíc odečítají přeplatky za odhlášenou stravu z předešlého měsíce.