Jídelna 

Kategorie strávníků


Školní jídelna připravuje hlavní jídlo (oběd) pro žáky školy.

Pro děti mateřské školy připravuje přesnídávku, oběd, svačinu.

Žáci jsou zařazeni do kategorie dle svého věku v příslušném školním roce od 1. září do 31. srpna.

 

Členění strávníků základní školy:

A kategorie:   7 až 10 let - žáci ZŠ

B kategorie:  11 až 14 let -  žáci ZŠ

C kategorie : 15 a více let -  žáci ZŠ

 

Členění strávníků mateřské školy:

1. kategorie: děti od 3 do 6 let

2. kategorie: děti MŠ od 7 do 10 let

Cena stravného


Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí dle přílohy 2. vyhlášky č. 107/2005, a to následovně:


Kategorie

(dopolední svačinka = 9,-Kč + oběd = 25,- Kč + odpolední svačinka = 8,-Kč)                

(dopolední svačinka = 9,-Kč + oběd = 29,-Kč + odpolední svačinka = 8,- Kč)


Platba za stravu na nový měsíc musí být provedena do 25. dne příslušného měsíce. Pokud nebude platba do tohoto termínu uhrazena, nenačtou se strávníkovi automaticky obědy.

Přeplatky za odhlášenou stravu se budou vracet dle způsobu placení. V měsíci červnu hotově, na účet v červenci po ukončení školního roku.


Výdej stravy


Žák školy a dítě mateřské školy má nárok odebírat stravu pouze v přítomnosti ve škole. Při delší nepřítomnosti musí zákonný zástupce žáka či dítě odhlásit. 

Výdej stravy ve školní jídelně v den nepřítomnosti žáka školy nebo dítěte mateřské školy se vydává do vlastního jídlonosiče. Používání jiné nádoby z hlediska hygieny není dovoleno. Strava se vydá pouze první den za cenu potravin, další dny se mohou stravovat za plnou cenu jako cizí strávník (tzn. finanční limit + režijní náklady).

Dle vyhlášky 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o školním stravování nemá dítě nárok odnášet stravu domů, pokud je ten den přítomno v mateřské škole. Pokud si zákonný zástupce bere z vlastního rozhodnutí dítě po obědě z mateřské školy, svačinku nelze odebírat domů. Na odpolední svačinku se může dostavit ve 14.00 hodin do mateřské školy.

 

Doba výdeje do jídlonosiče je od 11.00 do 11.30.

Pro vydání stravy do jídlonosiče je nutné mít s sebou čip svého dítěte či žáka. 

Strava v jídlonosiči je určena k okamžité spotřebě a nesmí se skladovat.

 

Výdej stravy ve školní jídelně pro mateřskou školu:

- přesnídávky od 8.15 do 8.45

- oběd od 11.00 do 12.15

- svačinka od 14.15

 

Výdej stravy pro žáky ve školní jídelně:

- oběd od 11.40 do 13.45

Elektronický čip


Při přihlášení ke stravování si strávník u vedoucí školní jídelny zakoupí elektronický čip v hodnotě 120,- Kč. Ten se pak aktivuje při placení. Pokud nejsou obědy zaplaceny nebo jsou odhlášeny, čip nedovolí oběd odebrat. Elektronický čip platí po celou dobu docházky v základní škole. 

Při ztrátě si strávník musí zakoupit nový čip za 120,- Kč. Pokud žák nebo dítě odchází úplně ze školy a nevrátí čip do 30 dnů, peníze za čip jsou nevratné.