Personál MŠ

Pedagogičtí pracovníci MŠ:


Zástupkyně ředitele pro MŠ (zástup)

Bc. Kateřina Zimáčková


1. oddělení


2. oddělení


3. oddělení


4. oddělení (MŠ Rafanda)


Provozní zaměstnanci MŠ:

Ludmila Alinčová, Petra Kristová