Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění Vyhlášky č.197/2016 Sb., účinné od  1.9.2016. S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním cílem naší práce je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům v následujících oblastech uvedených níže.

Poradenské služby jsou zaměřeny zejména na:

VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Helena Smejkalová

METODIK PREVENCE

Mgr. Ivana Smoláková

SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Bc. Ilona Hudečková