Základní škola

Základní škola a mateřská škola Milotice sídlí na okraji obce a její obrovskou předností jsou velké okolní prostory, které využívají jak děti z mateřské školy, školní družina, tak i žáci základní školy pro volnočasové aktivity i pro zpestření výuky. 

Nově zrekonstruovaná třída mateřské školy na ulici Rafanda má také prostornou zahradu. 

Škola má aktuálně: 

Celkový počet dětí MŠ - 82, ZŠ - 212. 

Budova školy je vybavena nově zrekonstruovanou jídelnou, kde se vaří i pro veřejnost. 

Ve škole se nachází 2 počítačové učebny, další 2 jazykové učebny s IT vybavením, téměř 60 tabletů pro výuku v kmenových třídách a nyní nově funkční wifi pokrývající prostor učeben. 

Ve většině tříd jsou interaktivní tabule. Často se tvoří také v učebně keramiky. K výuce tělesné výchovy je možné využít jak vnitřní, tak i venkovní prostory.

V roce 2021 byla otevřena podkrovní přístavba, ve které se nachází nová moderně vybavená učebna dílen, počítačové učebny uzpůsobené především k výuce cizích jazyků a další prostory, které jsou využívány ZUŠ Kyjov pro výuku hry na nástroj.